Заң бөлімі және банк деректемелері

Send us a Message or Call Us

Заң бөлімі және банк деректемелері

Табыс:

ТОО «TURKISTAN INTERNATIONAL AIRPORT» (Түркістан Халықаралық әуежайы)

Мекен жайы: Туркістан обл., Туркестан қ., А.Усенова көшесі 78 үй
БСН: 190640023364
ЖСК: KZ05885202203W8ECU00 (KZT)
Астана қаласындағы «KZI Банк» АҚ
БСК: KZIBKZKA
Кбе-27

Тұтыну:

ТОО «TURKISTAN INTERNATIONAL AIRPORT» (Түркістан Халықаралық әуежайы)

Мекен жайы: Туркістан обл., Туркестан қ., А.Усенова көшесі 78 үй
БСН: 190640023364
БСК: KZIBKZKA
ЖСК: KZ45885202203444DA00 (KZT)
Астана қаласындағы «KZI Банк» АҚ
КОД 17

E-mail: [email protected]

.